Sjekk frikort status på nettet!

Sjekk frikort status på nettet!

Tannlegen på tråden
Egenandelstak er en ramme som må fylles før kortet mottaes

Sjekk din egenandel status her!

 • Nå kan du sjekke frikort status på nettet.  Alt blir bare lettere og lettere. Viste du forresten at vi har to typer frikort i Norge?

 

 • Egenandelstak 1

  • Grensen  for denne er 2258,- og det er denne som utløses når du blant annet går til din fastlege eller henter ut blå resept.
 • Egenandelstak 2

  • Grensen for denne er 2025,- og det er denne som utløses når du går til fysioterapeut eller til din tannlege for enkelte behandlinger.
 • Viktig

  • Husk at når du har mottatt egenandelstak 2 kort, så ta dette med og opplys din tannlege om at du har mottatt kort. da vil din tannlege nedtegne dette i din journal. Derfor trenger du ikke å vise fram kortet hos din tannlege før du mottar et nytt kort.
  • Om du besøker eller begynner hos en ny tannlege eller tannlegespesialist, er det viktig å vise fram kortet sitt på nytt.
 • Hvor lenge varer egenandels kortet?

  • Egenandelskortet varer ut kalenderåret. Det betyr at når du har passert 31.desember så starter en ny periode, hvor egenadelsgrensen må passeres, før nytt kort kommer i posten.

Les mer om ordningen:

på vi.no

 

 

 

Tannlegen og betaling!

Tannlegen og betaling når du er voksen

Hva må du betale når du skal til tannlegen? Har du krav på noe refusjon fra Helfo? Hvordan fungerer dette?

Betaling hos tannlegen

Slik systemet er lagt opp her i landet, så må du som voksen stort sett betale  tannbehandling selv. Det vil si når du er over 20 år. Når du er mellom 18-20 år så betaler du en redusert pris hos den offentlige tannlegen. Men det fins unntak.

Om Helfo refusjon

Det er en del av befolkningen som allikevel har krav på tannbehandling til redusert pris, disse pasienten får noe som kalles Helforefusjon.  Denne refusjonen er regulert under Folketrygdloven § 5.6. om tannlegehjelp.  Rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling finner du i «det gule hefte».

Punktene er :

 1. sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no)
 2. leppe-kjeve-ganespalte
 3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 6. periodontitt (tannkjøttsykdom)
 7. tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 10. hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 12. tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 13. tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Flere av punktene krever at du har en legeerklæring med din diagnose fra din lege eller psykolog. I tillegg må tannlegen vurdere om det er en sammenheng mellom din sykdom og din reduserte tannhelse, i forhold til det som forventes og være normalt.

Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen har fri prissetting. Beløpet du får dekket kan derfor være lavere enn det du har betalt. Derfor vil egenbetalingen når du har krav på helfo refusjon kunne variere fra tannlege til tannlege.

Mange tannleger har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte. Dette betyr at du bare betaler mellomlegget/egenbetalingen.

Hva med eldre?

Eldre betaler stort sett sin tannbehandling selv, men det fins unntak her også. Er du pleietrengende og er under hjemmetjenesten eller innlagt på institusjon så er du prioritert gruppe i den offentlige tannhelsetjenesten. Det betyr at om det offentlige tannhelsetjenesten har kapasitet så får du gratis tannbehandling. Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Andre prioriterte grupper innen offentlig tannhelsetjenesten er jamfør lov om tannhelsetjenesten:

 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
 • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
 • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
 • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.
  • Dette kan være rusmisbrukere
  • Pasienter med tannlegeskrekk
  • Innsatte i fengsel

Krav:

Ofte er det spesielle krav som blant annet at du er innsatt i fengsel mer enn 3 måneder, eller at du har mottatt hjemmetjenesten mer enn 3 måneder , for at du skal komme inn under enkelte av de prioriterte gruppene i den offentlige tannhelsetjenesten.

Ellers har jeg tidligere skrevet om Helseminister Høie og de endringen som har skjedd angående behandling av pasientene med tannlegeskrekk  hos privatpraktiserende tannleger. Les gjerne:

http://www.lisekolpus.no/tannlegeskrekk-hva-betaler-jeg-kan-jeg-bestemme-tannlege-selv/

 

Tannlegen
Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus det er nifst!

Sykehus det er nifst

Er det nå slik at sykehus er skummelt og nifst? Hvorfor slår hjertet noen hakk ekstra, hvorfor føler du uroen bre seg, og hvorfor klarer du ikke å få en god natt søvn dagen før?

Hva er det med sykehus?

Jeg vet ikke men jeg har bestandig følt en ekstra uro når jeg skal til legen, eller tannlegen eller skal på sykehus. Jeg vet ikke hvorfor det er slik, men det er nå bare en gang slik. Jeg kjenner hjertet slå litt ekstra. Magen blir urolig. Jeg må på toalett en ekstra gang. Søvnen blir dårlig.

Jeg tror ikke jeg er den eneste som har det slik. Mitt tilfelle for uro, er nok av den lette typen, men det jeg vet er at mange gruer seg så mye  at de i enkelte tilfeller avbestiller timen sin.

Som tannlege opplever jeg dette ofte, pasienter som gjentatte ganger avbestiller timen sin, og som aldri kommer, eller kommer veldig sjelden. Dette skylles ikke at de syns det er dyrt å gå til tannlegen, men at de gruer seg så inderlig at de velger og utsette timen sin, Heldigvis har ikke jeg det slik. Men jeg kan forstå at noen føler det på denne måten, siden selv jeg føler uro når jeg skal på sykehuset.

Sykehus i morgen

Skal en snar tur innom i morgen, men kjenner uroen og gruer meg. Men jeg har heldigvis lært og ignorere den, selv om magen min ikke ignorer den bestandig.

Jeg gruer meg litt til i morgen!

Pleier du å grue deg når du skal til legen, tannlegen eller på sykehus? Fortell meg gjerne om det.

Gruer du deg til noe av og til?

 

Ny uke og nye muligheter

Ny uke og nye muligheter

Mandag er over og uken er godt i gang. En ny uke og nye muligheter. Helgen er et minne. Forhåpentligvis et godt minne. Kanskje har du allerede startet din planlegging av neste helg?

Hvordan var min mandag?

Min nye uke og nye muligheter hadde en arbeidsdag som ble avsluttet med en «ikke møtt». Du tenker nok nå «ikke møtt»?. Jeg er tannlege og har tette timebøker og lange ventelister for tiden. Det er faktis fulle timebøker til slutten av mai. Dette er ikke noe ideell situasjon for meg dessverre. Så derfor er det litt kjedelig å få avsluttet dagen med en hel time uten pasient!

Hva da?

Men min nye uke og nye muligheter ble derfor avsluttet med forfallende papirarbeid i stede.  Som selvstendig næringsdrivende er det alltid noe papirarbeid/administrasjons arbeide som ligger og venter i en krok.

Men nå skal jeg på ukens første trening! Ha en flott dag alle der ute som har tatt seg tid til å lese helt hit.

Meg
Ny uke med nye muligheter

Litt om meg bak bloggen

Litt om meg bak bloggen

Nå har jeg skrevet denne bloggen i tre måneder. I den forbindelse tenker jeg det kan være litt ok å fortelle litt mer om personen bak bloggen. Hvem er jeg – personen bak bloggen? Så derfor innlegget «litt om meg bak bloggen». Jeg vet at det er mange som vil tenke, hvorfor skulle jeg ville vite noe om deg? I så tilfelle foreslår jeg at du bare surfer videre i din surfing på nettet. For trenger du å vite noe om meg? Nei det trenger du ikke. Men om det skulle være slik at du har lest noen av blogginnleggene mine, så kanskje er du litt interessert, bare for moro. Om dette skulle være tilfelle så les gjerne «litt om meg bak bloggen».

Litt om meg bak bloggen
Bak bloggen

Så hvem er jeg bak bloggen? Jeg har utdannelse som tannlege. En tannlege er den personen du går til når du får problemer med tennene dine, eller bare for å polere og pusse tannstein. Tannlege har jeg vært siden 1996, det vil si i 22 år. Huffa mei når jeg tenker etter, så er det fryktelig mange år. I tillegg er jeg mor til tre fantastisk flotte barn og så har jeg et bonusbarn. Med andre ord så har jeg hatt nok å henge fingrene i de siste 25 årene når det gjelder barn. Min eldste og eneste datter blir 25 år i juni. Min yngste sønn blir 8 år til høsten.

Selv om jeg var ferdig utdannet tannlege for 22 år siden, så har jeg tatt flere kurs og etterutdanninger, jeg har bestandig likt og holde meg oppdatert, og utvide mine kunnskaper. Kurs og utdanninger omfatter alt fra korte kurs innen fritidsaktiviteter og andre kurs og utdannelser. Jeg har tatt Regnskapskolen, lystgassutdanning, implantatkompetansekurs, TSE-kurs (Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning) og nå sist lederutdanning på BI.

Etter at jeg fullførte den siste etterutdanningen «Helseledelse i primærhelsetjenesten» på BI, som ble avsluttet våren 2017, så tenkte jeg at nå blir det veldig lenge før jeg orker å hive meg på et like omfattende og krevende kurs/etterutdanning igjen. Dette var en krevende etterutdanning: Med både prosjektoppgave og eksamen. Jeg skrev om «Hvordan skape økt samhandling og motivasjon innad i privat tannhelseklinikk angående kompetanseutvikling og med dette oppnå høy kompetansemobilitet», et krevende emne, men meget interessant. Jeg kan gjerne komme tilbake til en del detaljer om prosjekt om det skulle være interesse for dette.

Som tannlege har jeg 22 års erfaring som allmenn tannlege, men har de siste 10 årene hatt større fokus på mer omfattende bittrehabilitering, protetikk, implantatprotetikk og odontofobi behandling. Den faglige ekstrakompetansen har jeg som sakt fra blant annet lystgassutdanningen min, dette var også en omfattende opplæring, hvor jeg blant annet hospiterte på anestesi avdelingen på Hammerfest sykehus. I tillegg har jeg gjennomført flere implantatkompetanse kurs både i regi av NTF og gjennom Densply i Gøteborg, og gjennom Nobel Biocare i Alta.

Jeg begynte min tannlegereise ved den offentlige tannhelsetjenesten og barnetannpleie i hovedsak. Dette holdt jeg på med i ca. 5 år fram til jeg fant ut at jeg skulle begynne som privatpraktiserende tannlege, og det er her jeg er nå. Først startet jeg en praksis i min hjemby Alta, og har etter hvert flyttet over til Hammerfest hvor jeg kjøpte en gammel tannlegepraksis hos en tannlege som skulle pensjoneres. Dette skjedde i 2006, og i 2008 flyttet min famille fra Alta til hammerfest.

I dag bor vi i denne lille fortryllende men til tider værharde byene, med typisk gold og eksotisk Finnmarks natur og klima. Alle mine barn bor ennå i byen og all den tid de er i denne byen så blir nok jeg også det. Men hva tiden bringer med seg i framtiden kan man ikke vite. Med kort hoderegningen så har jeg hatt 18 forskjellige adresser i løpe av mitt liv, alt fra Alta, til Hvalstad, til Oslo, til Kautokeino til Hammerfest, så jeg kan aldri utelukke at man kommer til å bytte adresse igjen.

Litt om meg bak bloggen

Ha en flott dag, og om du tok deg tid til å lese dette blogginnlegget «litt om meg bak bloggen», så tusen takk for det! Håper du likte det og at du kommer til å titte innom bloggen min ved seinere anledninger.

Tannimplantat til besvær

Tannimplantat til besvær

Tannimplantat er et flott alternativ når du mangler en eller flere tenner.  Med tannimplantat har du mulighet til å få erstattet en tapt tann uten å måtte gjøre større inngrep på nærliggende tenner. Men det er en del aspekter du som pasient bør tenke igjennom før du velger og få satt inn tannimplantat. I dag med tannturisme, tannreiser og prisshopping på helse, så bør du tenke på litt andre aspekter enn bare pris. Pris er et meget relevant aspekt siden denne behandlingen er forholdsvis kostbar. Men som pasient bør du tenke på at det kan bli behov for vedlikehold, det kan skje uforutsette hendelser, tannskader o.l.

Tannimplantat bildet hentet fra:
Densply

 

Når du som pasient ønsker å erstatte en eller flere tenner med tannimplantat så er det flere prosedyrer vi må gjennom:
 1. Forberedelse og behandlingsplanlegging
 2. Kirurgi (vi setter inn implantat)
 3. Avtrykk for krone (Tann)
 4. På setning av krone (Tann)
 5. Oppfølging

Ofte tar det gjerne noe tid mellom  disse behandlingsprosedyrer. Tann implantatet skal være helt i fred i 2-3 måneder før vi belaster dette med selve tannen. Dette kan i noen tilfeller føre til problemstillingen tannimplantat til besvær. Hvorfor det spør du? Noen klinikker belaster implantat og setter på selve tannen samme dag som implantatet blir satt inn. Ved vår tannklinikk gjør vi det ikke på denne måten. Her benytter vi oss av å henvise for implantat innsetning hos oral kirurg. Deretter må det gå 2-3 måneder før implantatet belastes, det vil si implantatet ligger i kjeven, men vi ser det ikke. Slik får det god tid til å osseointegrere (gro fast).

Tilbake til tannreiser

Det er mange som reiser på slike tannreiser, og får satt inn implantat utenfor Norge. Av og til, skjer det hendelser slik at tannlegen ikke får satt inn en tann samme dag, kanskje må du som pasienten komme tilbake etter 2-3 måneder. Dette var muligens ikke denne personen forberedt på. De færreste er vel på ferie i 2-3 måneder, selv om det sikkert kunne vært veldig behagelig. Så da kommer du hjem og har valget:

 1. Reise tilbake for å få satt på tann etter 2-3 måneder
 2. Oppsøke en tannlege hjemme i nærmiljøet og sjekke ut muligheter til å få satt på tann hos denne tannlegen.

Det er her tannimplantat til besvær begynner å melde seg. Du har kanskje hverken anledning eller lyst å reise tilbake til ditt feriemål etter 2-3 måneder, så da ringer du tannlegen i byen din og bestiller time. Det er her problemene begynner. For om du ikke har med deg detaljert dokumentasjon på hvilken implantatsystem som er brukt, så kan jeg fortelle deg at det fins 1000 vis av systemer, og din tannlege sitter trolig ikke med utstyr som passer akkurat ditt implantat.

Hva med tilflyttere til Norge

Det er ikke bare hos de som drar på tannreiser vi opplever implantat til besvær, i dag med den store tilstrømningen av innvandrer og flykninger med god økonomi, så har de ofte godt vedlikeholdte tannsett med blant annet gamle implantater av ukjent opprinnelse. Disse tannsettene vil jo etter hvert kreve vedlikehold i form av utskiftning av gamle og dårlige kroner og broer. Hva gjør din tannlege da? Det er da tannimplantat til besvær dukke opp.

Tannimplantat til besvær

Du tenker kanskje at dette er en smal sak, og forvente at din tannlege skal kunne hjelpe deg. Men dessverre kan jeg fortelle deg at så enkelt er det ikke. Det finnes 1000 vis av implantatsystemer rundt i verden, så alternativene er enorme. Det er som å vinne i lotto vis tannlegen din tilfeldigvis bruker akkurat det systemet og de implantatene du har fått satt inn i din munn.

Et annet aspekt i forbindelse med implantater av ukjent opprinnelse, er at det for de fleste tannleger vil være uaktuell og gjøre noe med et implantat de ikke har noe ansvar for, og uten å væres sikker på at de har riktig verktøy. Riktig verktøy er nødvendig for å være sikker på at resultatet av behandlingen blir optimal.

Så implantat til besvær er en høyaktuell problemstilling i dag med tannreiser, tannturisme, prisshopping, og også på grunn av det høye antall innvandrer og flykninger med implantater fra sine hjemland, som en eller annen gang i framtiden vil trenge vedlikehold.

Sjekk ut denne siden for implantat mangfoldet:

IMPLANTATER

Tannimplantat til besvær! Har du tenkt på dette, eller er det bare pris som er viktig for deg?

Klikk på : Abonner på nettstedet via email, i sidemenyen. Da går du ikke glipp av fortsettelsen!

Vinter og kaldt, tid for tannlege da?
Vinter idyll