Stillhet

Stillhet

Hva er stillhet?

Hvor kommer stillhet fra?

Har vi behov for stillhet?

Stillhet ute på tur i marka

 

Stillhet!

Hvorfor et innlegg om stillhet? Det er av den enkle grunn at jeg fikk med meg et innlegg på tv her om dagen, ikke hele innlegget, bare en del, men dette var nok til at jeg begynte å reflektere.

Stillhet? Er det virkelig et tema det går å skrive en hel bok om? Erling Kagge, eventyrer og forfatter har skrevet en bok om stillhet, «Stillhet i støyens tid».

Allerede på 1600 tallet skrev filosofen Blaine Pascal at mennesker har det til felles at de ikke klarer og sitte stille og gjøre ingenting.

Olga Lehmann er forsker ved Institutt for psykologi på NTNU i Trondheim og mener at stillhet er vanligere enn vi tror, og vi behøver den. Stillhet er overalt om du bare vil legge merke til den.

Hva er stillhet?

Fra Wikipedia får vi definisjonen:  «Stillhet er totalt eller relativt fravær av lyd. Begrepet skildrer det motsatte av bråk. Omgivelser hvor lydnivået ikke overstiger 20 Desibel betraktes som stillhet.» lest 11.02.18: https://no.wikipedia.org/wiki/Stillhet

Så det jeg fant ut relativt raskt var at fenomenet stillhet er noe som engasjerer mange mennesker.

Hvordan oppnår vi stillhet?

Stillhet er det vi får når vi får fravær av støyen vi omgir oss med i hverdagen. Vi må bli mer bevisste på hvilken støy vi forurenser miljøet våres med! Vi må bli mer bevisste på å oppsøke stillheten. Oppsøke stillheten ved å redusere støyen rundt oss!

Er dette mulig?

Hver å enn av oss har vår opplevelser av stillhet. Vi har nok våre måter på å oppnå stillhet. Noen finner stillheten på fjellet, noen finner stillheten på en skitur i marka og andre igjen gjennom meditasjon. Vi har alle våre måter og finne vår stillhet på.

Har vi behov for stillhet?

Hva skjer om vi lever i et samfunn med nesten fravær av stillhet, er dette bra for oss? Det Kagge sier i sin bok er at stillhet er nødvendig for fysisk og psykisk helse. Stillhet gir deg en mulighet til å bli kjent med deg selv.

Da er det store spørsmålet: Ønsker du å bli kjent med deg selv?

Stillhet ute i marka en sommerdag for mange år siden, med barn og hund.

 

Rolig dag over en liten bygd en vakker sommerdag

 

Stille langs veien
Man kan virkelige føle stillheten her