For Finnmark

For Finnmark

Flere står på barrikaden for å stoppe fylkessammenslåingen av Finnmark og Troms, dette er et hett tema for tiden! Er du for Finnmark? Eller er du for sammenslåing? Hva er det beste for folket i Finnmark? Klarer vi å se alle sider av saken og komme til en fornuftig konklusjon? Hjelper det nå?

Hva er bakgrunnen for denne debatten?

8.juni 2017 ble det bestemt på Stortinget at 13 fylker skal bli 6 nye regioner. Den nye kommune- og regions reformen ble vedtatt.

Endringen skjer 1.januar 2020.

Tidligere er det bestemt at Nord- Trøndelag og Sør- Trøndelag skulle bli Trøndelag fra 1.januar 2018. Så dette er allerede gjennomført.

Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Oslo kommune blir videreført som i dag.

 Mye skjer

Det skjer store forandringer i kommune- og fylkesstruktur. Målet sier de er større og mer robuste enheter. Jeg tenker » Er det alltid bedre med større og mer robuste enheter?» Hvem gjør vi dette for? Er dette et økonomisk spørsmål? Er dette et viktig steg for å få budsjettene til å gå opp? Færre fylkesadministrasjoner betyr mindre utgifter til fylkesadministrasjonen. Men betyr dette  også mindre arbeidsplasser? Hvor skal de som rasjonaliseres bort jobbe? Om det blir mindre utgifter til selve fylkesadministrasjonen, hva med gjennomføring av ledermøter,og strukturering av møter. Blir dette nødvendigvis billigere? Alle endringer koster mye penger. Vil det bli til det bedre?

En struktur som vi har levd med i mange år skal rives i stykker og Puzzles sammen til en annen sammensetning enn det vi hadde tidligere.

Nye regioner og nye kommuner.

Hva er årsaken til denne fokuseringen på endring, endring av kommuner, endring av fylkeskommuner,

Den offentlige tannhelsetjenesten skulle flyttes fra fylkeskommunen til kommunene, dette ble stoppet. Det var utilstrekkelig utredning av konsekvenser på å overføre et velfungerende system over til en mindre enheter. Tannhelsetjenesten i sin helhet er nok fornøyd med at dette ble resultatet. Langsiktig vet vi nå vel ennå ikke hva som blir resultatet til syvende og sist.

Hvor dyp er konsekvens utredningen av alle disse endringen som skal skje så raskt?

Blir samfunnet bedre etter disse endringen?

Kommune – og regions reformen er ment å gi bedre velferd og sterkere lokal samfunn.

Men hva er kostnadene med en slik stor reform?

Det er grupper som arbeider sterkt for at reformen ikke skal gjennomføres, at blant annet Finnmark og Troms ikke skal bli en region fra 1.januar 2020, men dette er Stortingsvedtatt. Trønderlagfylkene er allerede sammenslått til ett fylke, reformen er i gang, er det lurt å se langsiktig og tenke hva kan dette gi av positive effekter for fylkene?

Bedre økonomi, mindre kostnader til regions administrasjon, bedre velferd, et større og sterke lokal samfunn, bedre og mer fornuftig fordeling av ressursene?

Hva skjer i Finnmark?

Nå er det kommet så langt her i Finnmark at vi skal ha folkeavstemning! Folkerøsten er vis nok uenig med stortinget.

Hva tenker du om reformen og skal folket i de enkelte fylkene høres på dette stadiet?

Finnmark