Plast et bevisst valg!

Plast – Et bevisst valg!

I disse dager har det vært stor fokus på plast og dens forurensning. Det er spesielt stor fokus på mikroplast og de miljøproblemene som følger med denne. Er plast et bevisst valg for deg? Tenker du igjennom hva plast gjør med miljøet rundt deg? Hva kan du gjøre for å redusere mikroplast?

Plast et bevisst valg!
Plastposer et problem?

Plast i hverdagen

Plast er blitt helt normalt i dagens samfunn. Vi finner plast og produkter tilvirket av plast overalt rundt oss. Det er plast i handleposene, i brusflaskene, i emballasje til matvareproduktene du bruker, i matpakkeposer, folier m.m.

Mikroplast

I denne informasjonstiden har ordet mikroplast dukket opp oftere og oftere. Hva er så mikroplast? Hvor finner vi den? Mikroplast kan være så smått at det er usynlig for det blotte øye, du må av og til bruke mikroskop for å kunne se de små partiklene, helt nedi en mikrometer.  Plast er ikke noe som er naturlig i naturen, det er industrielt framstilt for sitt formål, og det er framstilt for å ha lang holdbarhet. Så derfor brytes plast nesten ikke ned i naturen. Derfor oppstår problemene med opphopning av plast, og miljødirektoratet regne med at plast utgjør  omtrent 75% av marint avfall.

Hvordan vet vi om det er plast i produktene vi kjøper? Hva må du se etter?

Noen av stoffene du kan se etter er blant annet:

Polyetylen(PE)

Polyetylentereftalat(PET)

Polymetylmetakrylat(PMMA)

Polypropylen(PP)

Nylon

Hvorfor må du se etter disse stoffene? Jo fordi om innholdsfortegnelsen forteller deg at de produktene du tenker å kjøpe inneholder noen av disse stoffene, som kosmetikk, hudkrem, hygieneprodukter m.m. så er dette trolig mikroplast. Siden mikroplast er et stort miljøproblem ut ifra mengden marint avfall så bør vi nok bli bevisst på hva som kan inneholde mikroplast.

Hva kan du gjøre?

Plast er et bevisst valg! Hvor bevisst er din hverdag som forbruker i forbrukersamfunnet?

  • Hvordan emballasje bruker du?
  • Bruker du plastnett eller stoffnett når du handler?
  • Vasker du dine syntetiske klær for hyppig? Hvilken type klær velger du og kjøpe?
  • Velger du miljøvennlige alternativer der det er mulig?
  • Kast ikke plast i naturen.
  • Kildesorter alt avfall.

Viste du at miljømerket SVANEN forbyr mikroplast i sine produkter forresten??

 

 

Plast et bevisst valg
Plastemballasje finner vi overalt
Bruker du papir eller plast pose?
Papirpose et godt alternativ?

 

 

Facebook kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.