Tannlegevakt

Tannlegevakt

Er du en av de som har opplevd å sitte med halv tannen i hånden, bare slik plutselig! Og aller helst er det helg, juleferie eller en annen rød dag. Da tenker du nok «hva gjør jeg nå?» «Hvem har telefonnummeret til tannlegevakten?» Jeg må ha hjelp!

Ikke alle fylker har tannlegevakt, dette er belastende både for den som trenger hjelp og den som hjelper, alle parter hadde vært bedre tjent med at det var et organisert opplegg, som var lett å nå når problemet var ute. Jeg bor i Hammerfest og her er det ingen form for vaktordning. Jeg har heller ikke hørt at det er vaktordning for de andre kommunene i dette fylket, noe som kan være veldig frustrerende.

Hva gjør jeg?

Det pasienten må gjøre er å finne fram navnene til alle tannlegene i distriktet og ringe rundt, og håpe de finner en tannlege som har mulighet til å hjelpe selv om det er utenfor arbeidstiden. Dette kan av og til vise seg å være svært vanskelig.

Det mange lurer på tror jeg er:
 1. Hvorfor er det ikke lovpålagt med tannlegevakt?
 2. Hvorfor er det så vanskelig å finne en tannlege som kan hjelpe?
 3. Hva koster det å få hjelp utenfor ordinær arbeidstid?
Men kanskje du egentlig lurer på:
 1. Er det ikke en menneskerett å få hjelp når man har smerter i tennene eller akutte tanninfeksjoner?
 2. Lurer på om jeg finner tak i en tannlege?
 3. Hvorfor ble tannlegeregningen så dyr? Hva var det som kostet så mye? Jeg var jo bare inne en kort stund?

Pasient og tannlege har nok en del ulike spørsmål og refleksjoner.

Er det lovpålagt med tannlegevakt?

Nei det er ikke lovpålagt med tannlegevakt, men om det eksisterer et organisert tilbud i ditt distrikt, så er tannlegen din pliktig til å være en del av dette tilbudet, og jeg tror nok de fleste ser nytteverdien av slikt tilbud.

Hvorfor finner jeg ikke noen tannleger?

Når det ikke eksisterer noe akutt tilbud så må pasienten ta ringerunde på telefonen, for å prøve å finne en tilgjengelig tannlege. Dette er nok ofte vanskelig i mindre kommuner med få tannleger. Tannlegene arbeider som folk flest full arbeidsuke og gjerne litt mer enn dette, (Planlagt overtid og ikke planlagt overtid). De fleste tannleger i distriktene har nok veloverfylte timebøker og ønsker på lik linje med andre yrkesgrupper fritid. De har som regel et familieliv de også. I mindre distrikter kan det derfor bli stor merbelastning og få gjentatte telefoner med akutte henvendelser som de ikke kan si nei til. Dette kan ofte bli så belastende at mange velger og ikke være tilgjengelig til enhver tid på telefonen i sin fritid.

Hva koster  tannbehandlingen?

Tannleger flest ønsker en vaktordning, med noen må inn å regulere dette, og noen må være villig til å finansiere denne ordningen. Dette fordi tannleger som andre yrkesgrupper ønsker ikke å sitte vakt uten å få økonomisk kompensasjon for dette. Du kunne vel ikke tenke deg og sitte vakt en hel helg uten å få betalt? Når det ikke er noe organisert vaktordning, så må de tannlegene som velger å reise ut for å behandle akutte tilfeller, reise fram og tilbake til sin arbeidsplass, de må åpne kontoret, de undersøker og behandler den akutte pasienten, og de må stenge sitt kontor. Denne prosessen er tidkrevende. Derfor koster det en god del mer å bli behandlet utenfor ordinær arbeidstid og i alle fall på røde dager. Jeg tror heller ikke en rørlegger, en brannmann eller en lege jobber til samme lønn i sin fritid. De fleste tannleger er privat praktiserende, det vil si at de driver etter bedriftsøkonomiske prinsipper, hvor deres inntekter skal dekke deres utgifter, deriblant lønninger til ansatte med overtidstillegg og helligdags godtgjørelse. Privat praktiserende tannklinikker mottar ikke noe driftstilskudd. Så det er pasientene som står for inntektene til disse klinikken.

Menneskerett til hjelp

Som pasient tenker du at det er en menneskerett å få hjelp. Selvsagt har du rett til hjelp, men dessverre er systemet i dag i mange kommuner lagt opp slik at dette ikke alltid er like lett. Selv om du har rett til tannlegehjelp ved akutte infeksjoner, så er det ikke alltid man finner tak i en tannlege.

Tenk på

Hva tenker du om du har ringt rundt og møter en tannlege som ikke kan hjelpe? Tenk på det? Og selvsagt blir du rystet når du får regningen og innser at denne er dobbelt av hva denne ville vært innenfor ordinær arbeidstid. Men her i landet må den voksne befolkningen betale største del av sin tannbehandling selv, slik er dette systemet organisert. Om vi ønsker en annen ordning så må vi involvere politikerne, helseministeren og helsedirektoratet. Dette avgjør ikke vær enkelt kommune selv. Dette avgjøres på sentral politisk nivå.

Hva med her hjemme?

Om jeg søker på nettet i Finnmark på tannlegevakt så kommer jeg til denne siden som informerer at det ikke eksisterer noe tilbud.

https://www.ffk.no/tannhelse/akutthjelp/

Her oppgis de en telefonliste på offentlige tannleges private telefonnummer. Er dette ok praksis?

Har du tannlegevakt i din kommune? Eller vet du ikke?

Skulle det vært lovpålagt at alle kommuner hadde tannlegevakt?

Hva tenker du?

Din tannlege?

 

 

 

 

Tannlegen og betaling!

Tannlegen og betaling når du er voksen

Hva må du betale når du skal til tannlegen? Har du krav på noe refusjon fra Helfo? Hvordan fungerer dette?

Betaling hos tannlegen

Slik systemet er lagt opp her i landet, så må du som voksen stort sett betale  tannbehandling selv. Det vil si når du er over 20 år. Når du er mellom 18-20 år så betaler du en redusert pris hos den offentlige tannlegen. Men det fins unntak.

Om Helfo refusjon

Det er en del av befolkningen som allikevel har krav på tannbehandling til redusert pris, disse pasienten får noe som kalles Helforefusjon.  Denne refusjonen er regulert under Folketrygdloven § 5.6. om tannlegehjelp.  Rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling finner du i «det gule hefte».

Punktene er :

 1. sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no)
 2. leppe-kjeve-ganespalte
 3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 6. periodontitt (tannkjøttsykdom)
 7. tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 10. hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 12. tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 13. tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Flere av punktene krever at du har en legeerklæring med din diagnose fra din lege eller psykolog. I tillegg må tannlegen vurdere om det er en sammenheng mellom din sykdom og din reduserte tannhelse, i forhold til det som forventes og være normalt.

Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen har fri prissetting. Beløpet du får dekket kan derfor være lavere enn det du har betalt. Derfor vil egenbetalingen når du har krav på helfo refusjon kunne variere fra tannlege til tannlege.

Mange tannleger har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte. Dette betyr at du bare betaler mellomlegget/egenbetalingen.

Hva med eldre?

Eldre betaler stort sett sin tannbehandling selv, men det fins unntak her også. Er du pleietrengende og er under hjemmetjenesten eller innlagt på institusjon så er du prioritert gruppe i den offentlige tannhelsetjenesten. Det betyr at om det offentlige tannhelsetjenesten har kapasitet så får du gratis tannbehandling. Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Andre prioriterte grupper innen offentlig tannhelsetjenesten er jamfør lov om tannhelsetjenesten:

 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
 • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
 • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
 • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.
  • Dette kan være rusmisbrukere
  • Pasienter med tannlegeskrekk
  • Innsatte i fengsel

Krav:

Ofte er det spesielle krav som blant annet at du er innsatt i fengsel mer enn 3 måneder, eller at du har mottatt hjemmetjenesten mer enn 3 måneder , for at du skal komme inn under enkelte av de prioriterte gruppene i den offentlige tannhelsetjenesten.

Ellers har jeg tidligere skrevet om Helseminister Høie og de endringen som har skjedd angående behandling av pasientene med tannlegeskrekk  hos privatpraktiserende tannleger. Les gjerne:

http://www.lisekolpus.no/tannlegeskrekk-hva-betaler-jeg-kan-jeg-bestemme-tannlege-selv/

 

Tannlegen
Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

Protese renhold

Protese renhold

I min tannlegepraksis møter jeg stadig personer som har fått noen eller alle sine tenner erstattet med løse tenner, gebiss som de eldre vil si eller proteser som vi sier hos tannlegen. Da dukker spørsmålet opp «Hvordan rengjør jeg best mine løse tenner»? Renhold av proteser kan til tider være en forvirrende sak. Spørsmål som: Hva bruker jeg av hjelpemidler? Hvilken tannkrem er best? Hvordan fjerner jeg brun misfarging? Om du har helprotese eller delprotese så er noen metoder lik, mens andre variere.

Renhold av proteser:

Daglig renhold av proteser er en viktig del av daglig personlig hygiene.  For å unngå belegg og tannstein må protesen din børstes grundig både på utsiden og innsiden. Du kan bruk en protesebørste og et vanlig vaskemiddel, for eksempel Zalo. Du må ikke bruke vanlig tannkrem med slipemidler, da disse matter ned protesetennene, og gjør dem ekstra utsatt for belegg. Kjevekam og gane kan om nødvendig børstes med en vanlig myk tannbørste eller en spesialbørste.

Om du ikke vil bruke vanlig vaskemiddel til renhold av protese får du mange gode produkter til proteserenhold på Apoteket. På vår tannklinikk bruker vi proteserens tabletter av typen Profast. Dette er tabletter som løses i vann, som du legger dine proteser i en stund, for så å børste protese tennene.

Tannstein:

Det hender at det legger seg et gulhvitt hardt belegg på protesen. Dette er tannstein som kan fjernes med at man legger protesen i en oppløsning av 1 del 5 – 7 % eddik og 1 del vann. La protesen ligge natten over, børst og skyll godt.

Misfarging:

Har du helprotese (gebiss), det vil si protese uten metall, hvor alle dine tenner er erstattet, så kan brune og svarte misfarginger på protesen fjernes med at man legger protesen i en kopp med vann tilsatt 2 ss Klorin. La protesen ligge noen timer, følg med, børste og skylle godt.

Enklere blir det ikke. Er du nøye med dine protese tenner så holder de seg blanke og fine lengere, og hvem vil ikke ha hvite flotte tenner.

 

 

 

Proteser og gebiss

Proteser og gebiss

Proteser er det man tidligere kalte gebiss eller løstenner. Proteser taes ut av munnen for daglig renhold. De lages i samarbeid med tanntekniker. Det finnes flere typer proteser

 • Partiell protese/delprotese
 • Immediat protese
 • Helprotese
 • Dekkprotese

Partiell protese/delprotese

Denne erstatter deler av tannrekken og festes til gjenstående tenner med støpt rammeverk i stål. Protesen dekker bare deler av kjevekammen og ganen. Protesen påvirker ikke smaksopplevelsen nevneverdig. Kan lages i kombinasjon med broer for å gjenoppbygge tannrekker med redusert antall tenner

Delprotese

Immediat proteser

Dette er en overgangsprotese som man får når resttannsettet ikke kan reddes, og tennene må trekkes. Den lages på forhånd før tennene fjernes og settes inn umiddelbart etterpå. På denne måten slipper man og gå uten tenner i ukevis slik man gjorde i ”gamle dager”. Kjevekammen kan endre seg mye den første tiden etter trekking. Protesen vil da sitte dårlig fast, og den må enten erstattes av en ny protese eller immediatprotesen må rebaseres. Det betyr at det må taes nytt avtrykk og protesen ”etterfylles” hos tekniker. Pasienten må da gå en dag uten protesen mens den omarbeides.Rebasering kan også gjøres på gamle proteser for å få dem til å sitte bedre fast.

Helprotese

Dette er en protese som lages på en tannløs kjevekam. Den dekker kjevekammen og også ganen i overkjeven. Protesen sitter fast ved at musklene holder den på plass. I overkjeven blir det også et slags vakuum under protesen (fungerer som en sugekopp). Proteser som sitter løst og sklir fram og tilbake, avflater og ødelegger kjevekammen raskt. Dette gir redusert mulighet for å feste protesen. Hvis protesen er løs, men ellers er OK, bør den rebaseres. Helprotese gir pasienten en redusert smaksopplevelse.

Helsett

Dekkprotese

For pasienter som har en eller flere gode røtter igjen, kan denne typen protese lages. Den ser ut som, og lages som en helprotese. På de gjenstående røttene lages det gullkapper. Disse er med på å bevare kjevekammen samt hjelpe til å feste protesen. Røttene kan eventuelt trekkes etter hvert uten at protesen mister funksjonen. Ofte vil slik løsning være god for å få en myk overgang til helprotese. Om du har en tannløs kjeve så kan du få satt inn kunstige røtter «implantat», og lage en dekkprotese på disse. Her blir det laget «fester» (trykk knapp) så du «klikker» protesen fast. En flott og god protese løsning.

Har du spørsmål om ulike typer tannproteser så bare spør.

Spør tannlegen!

 

Håndhygienedagen

Håndhygienedagen

5.mai er håndhygienedagen. Formålet med denne dagen er å synliggjøre håndhygienes viktige rolle innen smittevern for helsepersonell og selvsagt da også hos tannleger.

 

Vasker du dine hender?

Så derfor spør jeg: Vasker du dine hender godt nok? Da regner jeg med at jeg får et tydelig ja fra alle dere helsearbeider som er der ute. Men selv om du vasker dine hender godt nok, så skader det ikke med en liten oppdatering om hvorfor vi gjør dette og hva formålet er.

Hvorfor er håndhygiene viktig?

«Antibiotikaresistens regnes som en av de mest alvorlige truslene mot den globale folkehelsen. Godt smittevern er, sammen med restriktiv og korrekt bruk av antibiotika, våre viktigste tiltak mot resistensutvikling. Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, er ett av våre aller viktigste smitteverntiltak» Dette er å lese på folkehelseinstituttets hjemmeside:

https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/handhygiene/verdens-handhygienedag-5.-mai/

Hvordan utføres så håndhygiene hos din tannlege, sykepleier eller lege ?

 • Hånddesinfeksjon er en flytende alkoholbasert væske eller gel, som påføres hendene dine i 20-30 sekunder. Dette er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste mikroorganismer. Det er lettere og gjennomføre og er mer skånsomt mot huden.
 • Håndvask med såpe og vann, bør utføres i minst 40-60 sekunder, blant annen når dine hendene er synlig skitne eller tilsølt med organisk materiale som kroppsvæsker og mat.

Fokus på håndhygienedagen 5.mai

Derfor har vi denne uken som har gått hatt fokus på håndhygienen på tannklinikken min. Vi har oppdatert vår kunnskap i forhold til hva som anbefales. Så ja vi er gode på håndhygiene , og vil fortsette med det, til det beste for våre pasienter. Hos oss skal du være trygg på at vi alltid har smittevern i fokus.

Hentet fra fhi.no

 

 

 

 

Tannimplantat til besvær

Tannimplantat til besvær

Tannimplantat er et flott alternativ når du mangler en eller flere tenner.  Med tannimplantat har du mulighet til å få erstattet en tapt tann uten å måtte gjøre større inngrep på nærliggende tenner. Men det er en del aspekter du som pasient bør tenke igjennom før du velger og få satt inn tannimplantat. I dag med tannturisme, tannreiser og prisshopping på helse, så bør du tenke på litt andre aspekter enn bare pris. Pris er et meget relevant aspekt siden denne behandlingen er forholdsvis kostbar. Men som pasient bør du tenke på at det kan bli behov for vedlikehold, det kan skje uforutsette hendelser, tannskader o.l.

Tannimplantat bildet hentet fra:
Densply

 

Når du som pasient ønsker å erstatte en eller flere tenner med tannimplantat så er det flere prosedyrer vi må gjennom:
 1. Forberedelse og behandlingsplanlegging
 2. Kirurgi (vi setter inn implantat)
 3. Avtrykk for krone (Tann)
 4. På setning av krone (Tann)
 5. Oppfølging

Ofte tar det gjerne noe tid mellom  disse behandlingsprosedyrer. Tann implantatet skal være helt i fred i 2-3 måneder før vi belaster dette med selve tannen. Dette kan i noen tilfeller føre til problemstillingen tannimplantat til besvær. Hvorfor det spør du? Noen klinikker belaster implantat og setter på selve tannen samme dag som implantatet blir satt inn. Ved vår tannklinikk gjør vi det ikke på denne måten. Her benytter vi oss av å henvise for implantat innsetning hos oral kirurg. Deretter må det gå 2-3 måneder før implantatet belastes, det vil si implantatet ligger i kjeven, men vi ser det ikke. Slik får det god tid til å osseointegrere (gro fast).

Tilbake til tannreiser

Det er mange som reiser på slike tannreiser, og får satt inn implantat utenfor Norge. Av og til, skjer det hendelser slik at tannlegen ikke får satt inn en tann samme dag, kanskje må du som pasienten komme tilbake etter 2-3 måneder. Dette var muligens ikke denne personen forberedt på. De færreste er vel på ferie i 2-3 måneder, selv om det sikkert kunne vært veldig behagelig. Så da kommer du hjem og har valget:

 1. Reise tilbake for å få satt på tann etter 2-3 måneder
 2. Oppsøke en tannlege hjemme i nærmiljøet og sjekke ut muligheter til å få satt på tann hos denne tannlegen.

Det er her tannimplantat til besvær begynner å melde seg. Du har kanskje hverken anledning eller lyst å reise tilbake til ditt feriemål etter 2-3 måneder, så da ringer du tannlegen i byen din og bestiller time. Det er her problemene begynner. For om du ikke har med deg detaljert dokumentasjon på hvilken implantatsystem som er brukt, så kan jeg fortelle deg at det fins 1000 vis av systemer, og din tannlege sitter trolig ikke med utstyr som passer akkurat ditt implantat.

Hva med tilflyttere til Norge

Det er ikke bare hos de som drar på tannreiser vi opplever implantat til besvær, i dag med den store tilstrømningen av innvandrer og flykninger med god økonomi, så har de ofte godt vedlikeholdte tannsett med blant annet gamle implantater av ukjent opprinnelse. Disse tannsettene vil jo etter hvert kreve vedlikehold i form av utskiftning av gamle og dårlige kroner og broer. Hva gjør din tannlege da? Det er da tannimplantat til besvær dukke opp.

Tannimplantat til besvær

Du tenker kanskje at dette er en smal sak, og forvente at din tannlege skal kunne hjelpe deg. Men dessverre kan jeg fortelle deg at så enkelt er det ikke. Det finnes 1000 vis av implantatsystemer rundt i verden, så alternativene er enorme. Det er som å vinne i lotto vis tannlegen din tilfeldigvis bruker akkurat det systemet og de implantatene du har fått satt inn i din munn.

Et annet aspekt i forbindelse med implantater av ukjent opprinnelse, er at det for de fleste tannleger vil være uaktuell og gjøre noe med et implantat de ikke har noe ansvar for, og uten å væres sikker på at de har riktig verktøy. Riktig verktøy er nødvendig for å være sikker på at resultatet av behandlingen blir optimal.

Så implantat til besvær er en høyaktuell problemstilling i dag med tannreiser, tannturisme, prisshopping, og også på grunn av det høye antall innvandrer og flykninger med implantater fra sine hjemland, som en eller annen gang i framtiden vil trenge vedlikehold.

Sjekk ut denne siden for implantat mangfoldet:

IMPLANTATER

Tannimplantat til besvær! Har du tenkt på dette, eller er det bare pris som er viktig for deg?

Klikk på : Abonner på nettstedet via email, i sidemenyen. Da går du ikke glipp av fortsettelsen!

Vinter og kaldt, tid for tannlege da?
Vinter idyll

20 minutter for sein, og så?

20 minutter for sein, og så?

Dagen begynte supert, flott vinter vær, -5, vindstille og klar himmel, vinteren i sitt ess. Jeg var oppe halv syv som vanlig, nådde akkurat en kopp kaffe og halv åtte ut døren hjemme.

Kommer på jobb kvart på åtte, liker å være litt tidlig så det ikke bygger seg opp stress med at jeg er sein, jeg begynner klokken åtte, skifter og sjekker timeboken min, den er full som vanlig. Mye innkallings pasienter eller recall som vi kaller de, en del akutte i tillegg, her må jeg holde timeplanen nøye tenker jeg.

Dagen starter

Første pasient tas inn kvart over åtte, ferdig etter 25 minutter, jeg skriver journal og går så over til mitt andre behandlings rom. Hvor er neste pasient? Jeg spør min super flinke sekretær om hun har sjekket venterommet en gang til, og ja det har ho selvsagt. 5 minutt går – 10 minutter går, ingen pasient. Ja ja tenker jeg, han har vel glemt meg, neste kommer om 20 minutter, jeg får ta en kopp kaffe og vente. Etter ytterligere 10 minutter ringer det på døra, han er her!

Hvor blir det av neste pasient?
Tomt på venterommet??

Pasient: Jeg har time

Sekretær: Vi har ventet, trodde du hadde glemt oss.

Pasient: Jeg ble litt sein.

Sekretær: Du må nok få ny time.

Pasient: Hva?

Pasient: Jeg er jo bare noen minutter sein?

Sekretær: Det er bare 10 minutter igjen av timen.

Pasient: Jeg skal jo bare ha en sjekk, det hefter jo ikke.

Sekretær: Vi bruker nok mere enn 10 minutter, vi hadde jo satt av 30 minutter fordi vi trenger det.

Pasient: Murrer…

Sekretær: Skal vi finne en ny time til deg som passer bedre?

Pasient: Jeg ringer selv (Og så går han og er sur fordi jeg ikke har anledning til å utføre behandling)

Tannlegen

 

Dette kunne vært en samtale jeg har opplevd, denne ble ikke opplevd i dag, men jeg har opplevd tilsvarende tidligere. Jeg er tannlege med en hektisk og full timebok som må følges. Jeg har mange pasienter som kommer for min hjelp, kommer til meg med sine tannhelseproblemer, kommer for rens og polering og rutinebesøk(recall).

Vanlig tid for en recall er ofte 30 -45minutter, dette er også vanlig tid for en akutt konsultasjon, men ofte kan disse timene være kortere. Som tannlege kan jeg derfor bli forsinket om det skjer uforutsette hendelser i behandlings situasjon men også på grunn av at pasienter kommer for seint til sin timeavtale.

Det pasientene ofte ikke tenker på er at jeg har andre pasienter som kommer og må vente om jeg skal gå utover hans oppsatte timeavtale. Om det er akutte problemer med smerter og betennelse, eller om det skjer uforutsette hendelser i behandlings situasjonen, så kan jeg bli forsinket, men å legge inn forsinkelser på grunn av at noen er seine, det er noe jeg ikke syns er riktig å gjøre ovenfor de andre pasientene, som vil lide på grunn av at du er sein.

Så nei det er ikke ok at du kommer 20 minutter ut i avsatt time. Dette går ikke bare utover min effektive arbeidstid, men det går utover tiden til de andre pasienten som kommer etter deg, og i verste fall må jeg ombestille /flytte på timen til noen seinere på dagen fordi vi ser at vi ikke har mulighet til å ta oss inn.

Dette var dagens tankevekker. Kanskje syns dere jeg er streng eller lite fleksibel, men en tannleges hverdag kan til tider være svært hektisk.  Slik er det nå engang.

Ha en flott dag og håper å se deg innom en dag om du bor i Hammerfest.

 

Tannbleking? Har du lurt på hva tannbleking er? Hvor bleker jeg tennene mine?

Tannbleking

Hvor får du gjort tannbleking? Dette kan du få gjort hos din tannlege. Som tannlege så bleker jeg også tenner. Hvorfor skulle jeg ikke det? Jeg borrer i tenner og rotfyller. Dette gjør jeg fordi du har hull i din tann eller betennelse i din tannrot. Hvorfor bleker jeg? Jo fordi du som regel over mange års bruk har fått mørkere tenner, og nå ikke er fortrolig med og syns at det er ok at fargen på dine tenner har endret seg. Det er da du begynner å tenke – tannbleking!

Mange syns det er tull at tannleger bruker sin kompetanse og tid på å bleke tenner, fordi tannlegen skal jo «lege» sykdom i tennene! Dette er en gammel måte å tenke på. Hvorfor skal vi ikke kunne gjøre noe med fargen på tennene våre, om vi syns den har endret seg.

Folk flest har større fokus på uteseende nå enn tidligere, og dette gjelder ikke bare håret ditt, kroppen din, den rynken som har kommet det siste halvåret i pannen din, den gjelder tennene dine også. Selvsagt ønsker vi om det er mulig å få korrigert fargen om denne har tapt seg med årene, og jeg finner ikke dette merkelig i det hele tatt. Det er faktis helt innenfor å ønske tannbleking.

Jeg syns det er fint med variasjon i mine arbeidsoppgaver, og det å utføre tannbleking, og se hvor fornøyd og glade kunden blir når resultatet er der, er jo bare et pluss. Det er alltid koselig når kundene forlater kontoret mitt og er kjempefornøyd. For det er jo en kjenns gjerning at det ofte ikke er noe artig å gå til tannlegen. Det å gå til tannlegen er jo ofte forbundet med en del ubehag og gjerne litt smerte. Ubehag vil det alltid kunne oppstå, og gjerne litt smerte, men i dag har vi så gode bedøvelser at dette heller ikke skulle være nødvendig.

Men hvordan foregår tannbleking da?

Dette vil nok variere fra tannlege til tannlege, det avhenger av hvem du går til, men hovedtrekkene har jeg skissert under. I dag får man også kjøpt tannbleking o.l. på nett og hos hudpleiere. Dette er ikke noe jeg som tannlege anbefaler. Skal du først gjøre en tannbleking, så anbefaler jeg deg å gjøre det trygt. Trygt og sikkert får du det gjort hos din tannlege, som har bred kompetanse og erfaring på området. Produktene som tannlegen benytter seg av er dessuten lovlig, og vi vet hva de inneholder og hvordan de virker.

Det er to typer tannbleking
 1. Klinikk bleking
 2. Hjemme bleking
Blekeskinner
Blekeskinner
Klinikk bleking

Klinikk bleking er ikke noe vi gjør i noe stor grad. I det store og det hele, gjør vi ikke mye bleking, så når vi gjør tannbleking er det hjemme bleking som er den anbefalte løsningen. Klinikkbleking anbefaler jeg stort sett når det er enkelt stående tenner som trenger endring i sin farge, f.eks. en rotfylt tann. Det jeg ønsker og si litt mer om er hjemme blekingen.

Hjemme bleking

Det som skjer når du skal hjemme bleke er at vi tar avtrykk av dine tenner og lager gipsmodeller. Gipsmodellene bruker vi til å lage tilpassete skinner, som passer eksakt til dine tenner. Disse skinnene må du selv fylle med blekemiddel hjemme og ha på dine tenner over en periode. Hvor lenge du skal ha skinnene i munnen og over hvor mange dager varierer i forhold til type bleke middel og utgangspunktet ditt.

 

Vi har to typer hjemme bleking
 1. Dag bleking
 2. Natt bleking

Hvilken type tannbleking som passer deg best, kommer du fram til i samråd med din tannlege. Ønsker du å sove med skinnene, er nattbleking noe for deg. Ønsker du å ha skinnene kortest mulig tid i munnen er kanskje dagbleking noe for deg. Er dine tenner noe sensible og iser lett, så kanskje du bør bleke med et middel som er egnet for sensible tenner. Alle disse variasjonene avklarer du med din tannlege, så finner man det midlet som er best egnet for deg.

Det vanlige er å bleke 30-60 minutter morgen og kveld i 6-9 dager. Til du har fått et resultat du er fornøyd med. Du bør som regel bleke noen dager ekstra, fordi det er vanlig at når fargen stabiliserer seg, så går den litt i retur.

Hva bør du tenke på

Blek alltid hos en tannlege, som har mulighet til å vurdere om det er anbefalt for deg og bleke og også sjekker dine tenner for skader og hull før en bleke prosess startes.

Gamle fyllinger og kroner blekes ikke, så her kan det bli nødvendig å skifte fyllinger eller kroner om disse ligger synlig i ditt smil.

Under tannbleking bør du holde deg unna mat og drikke som gir farger på tennene, som kaffe, rødvin, rødbeter etc.

Man får ofte forbigående økt ising i tennene under blekingen. Du kan da gjerne skylle litt ekstra med fluor skylling for å prøve å dempe dette.

Blekeprosessen bør være mest mulig sammenhengene, for om du hopper over flere dager, mange ganger, så vil det oppnådde resultatet kunne bli dårligere.

Du vet om du soler deg bare av og til, så får du ikke en gyllen fin brunfarge, da blir det mest for kosen sin skyld du gjør det.

Det samme gjelder tannbleking, om du bare bleker av og til, en dag nå og en dag om 4 dager osv. så vil ikke det oppnådde resultatet bli noe bra.

Har du bleket dine tenner eller kunne du tenke deg det? Er det noe du lurer på så bare spør?

Tid for en telefon til tannlegen?

 

 

 

 

Saint Apollonia

Saint Apollonia

 

Hentet: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/apolloni

Apollonia av Alexandria døde i 249 i Alexandria i Egypt. Hun var en av de første kristne som led martyrdød.

Som følge av at nonnen Apollonia nektet og konvertere til hedensk tro, fikk hun alle sine tenner slått ut og truet med og kastes på et bål. I stedet hoppet hun selv på bålet for å beskytte sin kyskhet.

Tannlegenes skytsengel

På bilder av henne i dag, ser vi henne med en knipetang, og i denne er det en tann. Man kan også se henne avbildet med et kjede av sine tenner rundt halsen. I dag er hun hele verdens tannlegers skytsengel. Men hun er også pasientens, siden det i gamle dager ikke var uvanlig at man ba til henne når man hadde tannverk. Men i dag er det vel en grei sak og ta en telefon til din tannlege om tannsmertene skulle melde seg. Jeg tenker nok det gir bedre, sikrere og mer langvarig resultat. Men om man ikke skulle ønske det så har du her en nordisk bønn til Apollonia, den lød:

«Bevar mig for tannværk og all nød».  Hentet fra http://www.katolsk.no/biografier/historisk/apolloni den 02.02.18

Hennes minnedag er dagen i dag 9.februar.

For oss tannleger i Norge som har valgt å være medlem av Tannlegeforeningen, NTF,så preger logoen deres av et bilde av Apollonia.  Alle tannleger som er medlem av denne foreningen kan bruke denne logoen om de ønsker i sitt virke.

Så til alle tannleger og alle andre ha en flott minnedag i dag for St. Apollonia.

 

 

Apollonia NTF

Hva skjer hos tannlegen?

Hva skjer når du er hos tannlegen?

Hva skjer? Når du er hos tannlegen på en kontroll time? Når du har mottatt en innkallingskort eller en SMS på at «Nå er tiden her igjen for en sjekk av dine tenner». Hva sjekker tannlegen egentlig? Har du noen ganger lurt på det, eller tenker du at nå skal det sjekkes om du har hull i tennene dine. Tannlegen gjør trolig mer enn du tenker deg, tannlegen sjekker nok  mer enn de fleste tenker over.

Så hva skjer egentlig?

Undersøkelsen hos tannlegen din er sannsynligvis delt opp i to 2 kategorier

 1. Det blir gjort en klinisk undersøkelse
 2. Og det blir gjort en røntgen undersøkelse
Klinisk undersøkelse

Den kliniske undersøkelsen er delt opp i flere områder

 • Her vil jeg som tannlege gjøre en grundig undersøkelse av din munnhule generelt. Jeg vil sjekke dine slimhinner, din tunge og ditt tannkjøtt.
 • I tillegg vil jeg kontrollere din tygge muskulatur og kjeveledd om det er symptomer fra området.
 • Selvsagt kontrollerer jeg også dine tenner grundig.
Røntgen undersøkelse:

Men en klinisk undersøkelse er ikke alltid tilstrekkelig. Så derfor opplever du nok at tannlegen regelmessig ønsker å ta røntgenbilder av deg. Dette er for å kunne avdekke sykdom i dine tenner eller tilstøtende kjeveben. For å analysere røntgenbildene er det viktig med god normal anatomi kunnskap. Det vil si å vite hva som er normalt på røntgen bildene og hva som ikke er normalt. Slik kan tannlegen skille ut mulig sykdom.

Stråledosene du som pasient blir utsatt for er meget liten, med dagens moderne teknologi, siden de fleste tannlegen har gått over til digitalt røntgenutstyr. Digitalt røntgen utstyr krever mye lavere eksponering enn tidligere. Men det er selvsagt alltid pasientens valg om han eller hun ønsker at det blir tatt røntgen bilder. Det er viktig at du er klar over at om du velger å forbeholde deg retten til å slippe å bli tatt røntgen bilder av, så er det en del tilstander og sykdommer som det kan ta lengere tid før vi oppdager. Dette fordi røntgenbildene er med på å gi tannlegen mulighet til å oppdage begynnende sykdomstilstander på et tidligere tidspunkt. Ofte oppdager vi begynnende hull i tennene så tidlig at vi ikke trenger å behandle disse hullene ved hjelp av fyllinger. Vi kan i stedet utførte forebyggende behandling.

Tannstein

Ofte kan det være at jeg finner tannstein rundt dine tenner ved en slik undersøkelse. Jeg vil da tilby deg å få dine tenner renset og polert. Om du har mye tannstein eller det er andre forhold som spiller inn som sterkt blødende tannkjøtt, eller at det ikke er tilstrekkelig tid tilgjengelig, vil du som regel få tilbud om ny time for å få renset dine tenner.

Annen behandling

Om jeg som tannlege finner andre tilstander som hull i dine tenner(karies), tannkjøttsbetennelse (periodontitt), en knekt tann (tannfraktur) o.l. så vil vi sammen bli enige om en behandlingsplan. Du vil da få nye timeavtaler for denne behandlingen. Når behandling så er fullført blir det alltid laget en oppfølgingsplan, hvor regelmessig innkalling er et viktig punkt. Du som pasient må selvsagt samtykke i denne individuelle planen. Noen innkalles hver 12 måned, mens andre innkalles hver 3 måned, dette varierer fra person til person. Om du ikke ønsker noe oppfølgingsplan så er dette også et mulig valg. Men som tannlege anbefaler jeg alltid individuell tilpasset oppfølging. Dette for å forhindre at det f.eks. utvikles store hull i dine tenner uten at disse blir oppdaget. For det er alltid enklere å behandle et lite hull i din tann, gjerne da med forebyggende fluor behandling, enn å måtte rotfylle på grunn av at et  hull har fått lov å nå helt inn til pulpa (Nerven i tannen).

Går du regelmessig til tannlegen? Fortell meg gjerne om det, eller spør om du lurer på noe.